LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Seminarske naloge študentov VKI

Navodila za izdelavo seminarskih nalog

Izdelane seminarske naloge so dostopne v knjižnici UL FGG na Hajdrihovi 28. Osnovne informacije in povzetke pa si lahko preberete spodaj.

Izberi leto:   


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si