LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Diplomske naloge študentov B-VOI I.  stopnje

Navodila za izdelavo diplomskih nalog

Izberi leto:   


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Inf.: referat@fgg.uni-lj.si