LogoFGG

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Foto albumi študija VOI

OGLEJ SI NAŠ FACEBOOK PROFIL, KJER NAJDEŠ VELIKO ZANIMIVIH FOTOGRAFIJ IN NOVIC S PODROČJA VODARSTVA
 
ŠTUDIJ VODARSTVA SKOZI
OBJEKTIV
EKSKURZIJA NA GRADBIŠČE HE BREŽICE 2016 OTVORITEV EKSPERIMENTA TIHA VODA MOSTOVE DERE V HIŠI EKSPERIMENTOV 2016
     
ALBUM PRVIH PETIH GENERACIJ VKI EKSKURZIJA V PIRAN PRI PREDMETU MORJE IN OBALNI PAS 2014 LABORATORIJSKE VAJE PRI UREJANJU HUDOURNIKOV 2014
     
KOSTANJEV PIKNIK 2013 EKSKURZIJA HE MOSTE IN ČN
KRANJ 2013
DRUŠTVO ŠTUDENTOV VODARSTVA 2012/13
     
PIKNIK OOG 2013 NOVO LETO 2013 TERENSKE VAJE PRI HIDROLOGIJI 2012

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si