LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Katedre na oddelku za okoljsko gradbeništvo

Na oddelku za okoljsko gradbeništvo od študijskega leta 2009/2010 delujejo tri pedagoško-raziskovalne enote, ki so prej delovale znotraj Oddelka za gradbeništvo: Katedra ta splošno hidrotehniko, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem in Inštitut za zdravstveno hidrotehniko. Vse tri uporabljajo pri izobraževalnem in raziskovalnem ter strokovnem delu za eksperimentalne laboratorijske preiskave skupni Hidrotehniški laboratorij (HTL). Inštitut za zdravstveno hidrotehniko in Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem se povezujeta v raziskovalni Vodnogospodarski Inštitut (VGI).

Katedra za splošno hidrotehniko
Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Inštitut za zdravstveno hidrotehniko


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si