LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Kje se nahajamo

Glavna stavba Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi 2 (FGG) in stavba Hidrotehnične smeri na Hajdrihovi 28 (HS) sta v bližini stavbe Upravne enote Ljubljana - Izpostava Vič Rudnik in kina Vič. Postaja prog 1 in 6 mestnega potniškega prometa je v neposredni bližini. Do centra mesta in do študentskega naselja je okoli deset minut hoje, do študentskih domov na Gerbičevi pa okrog četrt ure.

nazaj


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si