LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Biografski in bibliografski podatki o nosilcih študija

Priimek in ime Akademski naziv (zaposlitev) Habilitacija za področje
Bokan-Bosiljkov Violeta doktor, redni profesor (UL FGG) Gradbeni materiali
Bratina Sebastjan doktor, izredni profesor (UL FGG) Gradbene konstrukcije
Brilly Mitja doktor, redni profesor (UK FGG) Hidrologija in urejanje vodnega režima
Cerc-Korošec Romana doktor, docent (UL FKKT) Anorganska kemija
Cerovšek Tomo doktor, docent (UL FGG) Gradbena informatika
Četina Matjaž doktor, redni profesor (UL FGG) Mehanika tekočin
Domadenik Polona doktor, redni profesor (UL EF) Ekonomija
Drobne Damjana doktor, redni profesor (UL BF) Splošna zoologija in Ekotoksikologija
Golja Aleš predavatelj športne vzgoje (UL FGG) Znanost o športu - kineziologija
Golobič Mojca doktor, docent (UL BF) Krajinsko-prostorsko paniranje
Istenič Starčič Andreja doktor, izredni profesor (UP PEF) Didaktika
Jagličić Zvonko doktor, redni profesor (UL FGG) Fizika
Kogoj Dušan doktor, izredni profesor (UL FGG) Geodetska izmera
Korelc Jože doktor, redni profesor (UL FGG) Gradbene konstrukcije
Kos Drago doktor, izredni profesor (UL FDV) Prostorska socio. in socialna ekologija
Kosmatin Fras Mojca doktor, docent (UL FGG) Fotogrametrija in daljinsko zaznavanje
Marjeta Kramar Fijavž doktor, izredni profesor (UL FGG) Matematika
Kryžanowski Andrej doktor, docent (UL FGG) Inž. hidrotehnika in Operativno gradb.
Krzyk Mario doktor, docent (UL FGG) Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
Lakner Mitja doktor, izredni profesor (UL FGG) Matematika
Lipar Peter doktor, docent (UL FGG) Prometno inženirstvo
Logar Janko doktor, izredni profesor (UL FGG) Geotehnika
Lopatič Jože doktor, izredni profesor (UL FGG) Gradbene konstrukcije
Mikoš Matjaž doktor, redni profesor (UL FGG) Inženirska hidrotehnika in Hidrologija
Petkovšek Ana doktor, izredni profesor (UL FGG) Geotehnika
Pulko Boštjan doktor, docent (UL FGG) Geotehnika
Rusjan Simon doktor, docent (UL FGG) Inženirska hidrotehnika
Skok Gregor doktor, docent (UL FMF) Meteorologija
Steinman Franci doktor, redni profesor (UL FGG) Hidravlika in Vodno gospodarstvo
Šelih Jana doktor, redni profesor (UL FGG) Gradb. materiali in Operativno gradb.
Šraj Mojca doktor, izredni profesor(UL FGG Hidrologija
Šubic-Kovač Maruška doktor, izredni profesor (UL FGG) Komunalno gospodarstvo
Toman Mihael Jožef doktor, redni profesor (UL BF) Ekologija celinskih voda
Turk Goran doktor, redni profesor (UL FGG) Mehanika
Zavodnik Lamovšek Alma doktor, docent (UL FGG) Prostorsko planiranje
Zupan Dejan doktor, redni profesor (UL FGG) Mehanika
Žagar Dušan doktor, izredni profesor (UL FGG) Mehanika tekočin
Žura Marijan doktor, izredni profesor (UL FGG) Prometno inženirstvoUniverza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: suzana.erjavec@fgg.uni-lj.si