LogoFGG Home Facebook

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA

UL FGG

Diplomske naloge študentov VKI

Postopek pred zagovorom diplome
Navodila za izdelavo diplomskih nalog
Razpisane teme diplomskih nalog

Izdelane in zagovarjane diplomske naloge
Izdelane diplomske naloge so dostopne v knjižnici UL FGG na Hajdrihovi 28 in v digitalnem repozitoriju UL FGG. Osnovne informacije in povzetke pa si lahko preberete spodaj.

Izberi leto:   


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana

Tel: (1) 425-40-52
Faks: (1) 251-98-97
Inf.: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si