Strokovna besedila v elektronski obliki


Na tej strani se nahaja seznam besedil, ki so neposredno dostopna na Internetu. Večina od teh se nahaja na strežniku FGG, ali pa je podana povezava na stran, kjer se izvirno besedilo nahaja. Če ni drugače naznačeno, so besedila v angleščini.
Večina besedil je v formatu PDF   Besedil ni dovoljeno tiskati v računalniških učilnicah FGG !

 

Matematika in fizika

Geodezija kot veda o Zemlji

Osnove Geodezije, Izravnalni račun

Koordinatni sistemi

Fizikalna geodezija

Geofizika, gravimetrija

Geodetska astronomija

Satelitska geodezija

Inženirska geodezija

Fotogrametrija, kartografija, GIS in daljinsko zaznavanje

Navigacija