POROČILA SEKCIJ


 

 

2023 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2023

Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za geodezijo

 

2022 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2022

Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo

 

 

2021 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2021

Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za geodezijo

 

2020 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2020

Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za geodezijo


 

2019 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2019

Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo


 

2018 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2018

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo


 

2017 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2017

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo


 

2016 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2016

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za vulkanologijo in kemijo notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero


 

2015 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2015

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero


 

2014 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2014

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero


 

2013 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2013

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za kriosfero


 

2012 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2012

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo
Poročilo o delu sekcije za vulkanologijo in kemijo notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za kriosfero


 

2011 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2011

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje
Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo
Poročilo o delu sekcije za vulkanologijo in kemijo notranjosti Zemlje


 

2010 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2010

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo
Poročilo o delu sekcije za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje


 

2009 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2009

Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti
Poročilo o delo sekcije za geomagnetizem in aeronomijo


 

2008 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2008

Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za meteorologijo in atmosferske znanosti


 

2007 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2007

Poročilo o delu sekcije za hidrologijo


 

2006 - Poročila o delu posameznih sekcij društva za leto 2006

Poročilo o delu sekcije za geodezijo
Poročilo o delu sekcije za hidrologijo
Poročilo o delu sekcije za fizikalno oceanografijo