PREDSTAVITEV


 

 

Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko ima osem sekcij, ki se pokrivajo s področji združenj v okviru IUGG (Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko), katere član je združenje. Ta področja so:

Sekcija za geodezijo (IAG) IAG 
Sekcija za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje (IASPEI) IASPEI 
Sekcija za vulkanologijo in kemijo notranjosti Zemlje (IAVCEI) IAVCEI 
Sekcija za geomagnetizem in aeronomijo (IAGA) IAGA
Sekcija za meteorologijo in atmosferske znanosti (IAMAS) IAMAS 
Sekcija za hidrologijo (IAHS) IAHS 
Sekcija za fizikalno oceanografijo (IAPSO) IAPSO 
Sekcija za kriosfero (IACS) IACS