English version   English version is also available
Crta z ocmi

slideshow
Univerza v Ljubljani
FGG-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Oddelek za geodezijo
Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo

Jamova 2, 1115 Ljubljana

tel(01) 4768 635  faks (01) 4250 704

nabiralnik "miran.kuharatfgg.uni-lj.si"     Soba: 603Na tej strani študenti lahko najdejo obvestila v zvezi s predmeti, pri katerih sodelujem, kot tudi mnoge uporabne povezave in informacije s področja geodezije. Ostalim obiskovalcem priporočam stran "Na smešni strani Alp", kot tudi založbo.

[ FGG Spletna učilnica 2023/24 ]

Narejeno z   Arachnophilia Web editor