GEODETSKI RAČUNI

Literatura

Vsi omenjeni učbeniki so dostopni v knjižnici FGG.
 

Študijsko gradivo:


 
 

Izpit

Študenti morajo izdelati domače naloge, ki jih dobijo pri vajah in jih oddati v predvidenem roku.
Oddane in sprejete domače naloge so pogoj za pristop na preverjanje znanja.
Dva roka sta predvidena v zimskem izpitnem obdobju in dva v jesenskem izpitnem obdobju.
Podrobnejši pogoji in izpitni roki so določeni v študijskem redu I. letnika (mentor letnika).
 
Okvirni seznam izpitnih vprašanj iz teorije!
 


[Home] [Pouk]