Detajlna izmera


 
Predmet se izvaja v dveh sklopih. Prvi sklop izvajajo Miran Kuhar, Veton Hamza in Filip Viler, drugi sklop pa Tomaž Ambrožič in Klemen Kregar.
 

Študijsko gradivo:


Izpit

Študenti morajo izdelati elaborat terenskega dela (izmere), ki se izvaja na vajah.
Predvideni sta dve preverjanji znanja (delna izpita) s področja predavanj in vaj. Prvo preverjanje je po prvih sedmih tednih pouka, drugo preverjanje je na koncu semestra (med spomladanskim izpitnim obdobjem).
Študent, ki opravi oba delna izpita pozitivno, je opravil izpit. V primeru negativne ocene enega izmed delnih izpitov, študent opravlja manjkajoči del snovi v rednem izpitnem obdobju.

Podrobnejši pogoji in izpitni roki so določeni v študijskem redu I. letnika (mentor letnika).

Izpitna vprašanja iz teorije (1.del)


 


[Home]