GEODEZIJA (BA GIUN I), prvi del


 

Pogoji

Študenti morajo izdelati domače naloge, ki jih dobijo pri vajah in jih oddati v predvidenem roku. Oddane in sprejete domače naloge so pogoj za pristop na preverjanje znanja. Predvideni sta dve preverjanji znanja (delna izpita / kolokvija) s področja predavanj in vaj. Prvo preverjanje je po prvih osmih tednih pouka, drugo preverjanje je na koncu semestra. Dva roka sta predvidena v zimskem izpitnem obdobju in eden v jesenskem izpitnem obdobju. Študent, ki opravi oba delna izpita pozitivno, je opravil izpit. V primeru negativne ocene enega izmed delnih izpitov, študent opravlja manjkajoči del snovi v rednem izpitnem obdobju. Podrobnejši pogoji in izpitni roki so določeni v študijskem redu I. letnika (mentor letnika).

Študijsko gradivo:


Izpitna vprašanja (za teoretični del izpita)
[Home]