Referenčni sistemi v geodeziji

Izpit

Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno ocenjene vaje in opravljen test vaj. Izpit je ustni, skupna ocena se določi iz ocene vaj in izpita.


Študijsko gradivo

Izpitna vprašanja


 
 

[Home]