Si želiš postati vodar?

Poišči odgovore na vprašanja tako, da rešiš tale kratek kviz. Hkrati lahko preveriš tudi svoje znanje o različnih področjih vodarstva.


Opis kviza

Kviz pokriva pet sklopov in številne procese, ki sestavljajo vodni krog, prikazan na spodnji sliki. Ti procesi so padavine, prestrezanje padavin, infiltracija v tla, površinski odtok vode, gibanje podtalnice, procesi v morju, itd. Prav vsak od njih igra pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju. S temi procesi se, med drugim, ukvarjamo na Oddelku za okoljsko gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. S kratkim kvizom lahko preveriš svoje znanje o teh procesih tako, da odgovoriš na vprašanja, ki smo jih združili v pet vsebinskih sklopov.

Padavine Voda na površini zemlje Morje Odpadki in onesnaženje Človek in voda

Pri reševanju kviza lahko izbiraš med petimi sklopi, naštetimi spodaj, ali pa se lotiš kar vseh:

Veliko uspeha in zabave pri reševanju kviza ti želi ekipa vodarjev UL FGG!


Facebook

Aktualne novice s področja vodarstva najdeš tudi na naši Facebook strani

VOI Facebook