VODA V NAŠEM VSAKDANU

Prisotnost vode v vsakdanjem življenju ni samoumevna, zato je potrebno posebno pozornost nameniti ohranjanju kvalitete vodnih virov ter varstvu pred poplavami, ki lahko povzročijo veliko gmotno škodo ali celo ogrozijo človeška življenja.