ONESNAŽEVANJE IN ODPADKI

Del našega okolja so tudi odpadki in onesnažene vode, katerim moramo nameniti še posebno pozornost.