znak sugg

SLOVENSKO ZDRUŽENJE
ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO


 

sedež: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: (1) 47 68 500
fax.: (1) 47 84 845
mailto.gif (914 bytes): polona.vreca@ijs.si


 

Vabilo na Slavnostno akademijo 2020 ob 25-letnici sprejema nacionalnega komiteja SZGG v IUGG


 


 

Prvič objavljeno julija 1999.


 

URL: http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/