Posterji

APLIKATIVNA UPORABNOST NADGRAJENEGA AMPTS II ZA INDUSTRIJO

V sodelovanjo z industrijo smo nadgradili AMPTS II na 5 L merilo. Več o tem si lahko pogledate v objavljenem članku:

KOLBL, Sabina, PALOCZI, Attila, PANJAN, Jože, STRES, Blaž. Addressing case specific biogas plant tasks : industry oriented methane yields derived from 5 l Automatic Methane Potential Test Systems in batch or semi-continuous tests using realistic inocula, substrate particle sizes and organic loading. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2014, vol. 153, str. 180-188. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413018270, doi: 10.1016/j.biortech.2013.12.010.


Zagon bioplinske elektrarne Vučja VAS

Naprej od leta 2011 pa vse do 2018 smo spremljali zagon in delovanje kmetijske bioplinske elektrarne. Objavili smo naslednji članek:

KOLBL REPINC, Sabina, ŠKET, Robert, ZAVEC, Domen, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, FERMOSO, Fernando G., STRES, Blaž. Full-scale agricultural biogas plant metal content and process parameters in relation to bacterial and archaeal microbial communities over 2.5 year span. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2018, vol. 213, str. 566-574, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718301658, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.02.058.


METANSKA BAZA

• MY-D provides hierarchically organized collection of methane yields and metadata.

• MY-D maps methane yields to experimental conditions (metadata).

• Limited overlap in metadata could be obtained in MY-D.

• Largest attributable source of variation was different studies (substrate batches).

• Approaches to reporting data in published literature need reconsideration

MUROVEC, Boštjan, KOLBL, Sabina, STRES, Blaž. Methane yield database: Online infrastructure and bioresource for methane yield data and related metadata. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2015, vol. 189, str. 217-223, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415005040ilustr., doi: 10.1016/j.biortech.2015.04.021.


Inhibicija

Optimalno delovanje anaerobnih reaktorjev je zelo težko vzdrževati. Če je proces moten, potem lahko pride do inhibicije in zmanjšane produkcije metana. V najslabšem primeru reaktorji prenehajo delovati. Na BPE Vučja vas smo proučevali nenadno inhibicijo, ki je bila posledica prekomernega doziranja substratov. Objavili smo naslednji članek:

MUROVEC, Boštjan, MAKUC, Damjan, KOLBL REPINC, Sabina, PREVORŠEK, Zala, ZAVEC, Domen, ŠKET, Robert, PEČNIK, Klemen, PLAVEC, Janez, STRES, Blaž. 1H NMR metabolomics of microbial metabolites in the four MW agricultural biogas plant reactors : a case study of inhibition mirroring the acute rumen acidosis symptoms. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2018, vol. 222, str. 428-435, ilustr. , https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718305991doi: 10.1016/j.jenvman.2018.05.068.


Mixture Design

S kombinacijo različnih substratov lahko bistveno izboljšamo izplen metana pri procesu anaerobne presnove.


Ultrazvočna in encimska predobdelava blata iz čistilne naprave

S kombinacijo encimske in ultrazvočne predobdelave primarnega in sekundarnega blata iz ČN smo izboljšali anaerobno presnovo in povečali izplen metana. Povezava do objavljenega članka:

KOLBL, Sabina, PANJAN, Jože, STRES, Blaž. Mixture of primary and secondary municipal wastewater sludge as a short-term substrate in 2 MW agricultural biogas plant: site-specific sustainability of enzymatic and ultrasound pretreatments. Journal of chemical technology and biotechnology, ISSN 0268-2575. [Print ed.], [v tisku] 2016, letn. XX, št. X, str. 1-33, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.4883/abstract, doi: 10.1002/jctb.4883.