Predstavniki


 

2022 - 2026

Predsednik dr. Matjaž Ličer (ARSO)
podpredsednica Ina Cecić, univ.dipl.inž.geof. (ARSO)
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS prof. dr. Mojca Šraj (UL FGG)
IAMAS izr. prof. Gregor Skok (UL FMF)
IAG dr. Klemen Medved (GURS)
IACS doc. dr. Mihaela Triglav Čekada (UL FGG, GIS)
IASPEI mag. Tamara Jesenko, uni.dipl.fiz. (ARSO)
IAGA ddr. Rudi Čop (zavod Terra Viva)
IAVCEI prof. dr. Nina Zupančič (UL NTF)
IAPSO dr. Matjaž Ličer (ARSO)
zadnja predsednica dr. Polona Vreča (Institut "Jožef Stefan")

 

2018 - 2022

Predsednica dr. Polona Vreča (Institut "Jožef Stefan")
podpredsednica Polona Zupančič, univ.dipl.inž.geol. (ARSO)
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS izr.prof. dr. Mojca Šraj (UL FGG)
IAMAS doc. Gregor Skok (UL FMF)
IAG prof. dr. Bojan Stopar (UL FGG)
IACS doc. dr. Mihaela Triglav Čekada (UL FGG, GIS)
IASPEI dr. Martina Čarman (ARSO)
IAGA ddr. Rudi Čop (zavod Terra Viva)
IAVCEI --
IAPSO dr. Matjaž Ličer (ARSO)
zadnji predsednik ddr. Rudi Čop (zavod Terra Viva)

 

2014 - 2018

Predsednik ddr. Rudi Čop (Visokošolsko središče Sežana)
podpredsednica dr. Polona Vreča (Institut "Jožef Stefan")
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS dr. Mira Kobold (ARSO)
IAMAS doc. dr. Gregor Skok (UL FMF)
IAG prof. dr. Bojan Stopar (UL FGG)
IACS dr. Polona Vreča (Institut "Jožef Stefan")
IASPEI dr. Martina Čarman (ARSO)
IAGA ddr. Rudi Čop (zavod Terra Viva)
IAVCEI dr. Polona Kralj (GeoZS)
IAPSO dr. Matjaž Ličer (NIB)
zadnji predsednik prof. dr. Jože Rakovec (UL FMF)

 

2010 - 2014

Predsednik prof. dr. Jože Rakovec (UL FMF)
podpredsednik ddr. Rudi Čop (Visokošolsko središče Sežana)
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS dr. Mira Kobold (ARSO)
IAMAS doc. dr. Nedjeljka Žagar (UL FMF)
IAG prof. dr. Bojan Stopar (UL FGG)
IASPEI prof. dr. Andrej Gosar (ARSO)
IAGA ddr. Rudi Čop (Visokošolsko središče Sežana)
IAVCEI dr. Polona Kralj (GeoZS)
IAPSO prof. dr. Vlado Malačič (NIB)
zadnja predsednica dr. Polona Kralj (GeoZS)

 

2006 - 2010

Predsednica dr. Polona Kralj (GeoZS)
podpredsednik prof. dr. Jože Rakovec (UL FMF)
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS dr. Mira Kobold (ARSO)
IAMAS dr. Mark Žagar (ARSO)
IAG mag. Dalibor Radovan (Geodetski inštitut Slovenije)
IASPEI doc. dr. Andrej Gosar (ARSO)
IAGA --
IAVCEI dr. Polona Kralj (GeoZS)
IAPSO doc. dr. Vlado Malačič (NIB)
zadnji predsednik prof. dr. Mitja Brilly (UL FGG)

 

2002 - 2006

predsednik prof. dr. Mitja Brilly (UL FGG)
podpredsednica dr. Polona Kralj (GeoZS)
tajnik doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IAHS prof.dr. Matjaž Mikoš (UL FGG)
IAMAS doc. dr. Tomaž Vrhovec (UL FMF)
IAG doc. dr. Miran Kuhar (UL FGG)
IASPEI doc. dr. Andrej Gosar (ARSO)
IAGA --
IAVCEI dr. Polona Kralj (GeoZS)
IAPSO doc. dr. Vlado Malačič (NIB)
zadnji predsednik prof. dr. Florjan Vodopivec (UL FGG)

 

1998 - 2002

predsednik prof. dr. Florjan Vodopivec (UL FGG)
podpredsednik prof. dr. Mitja Brilly (UL FGG)
tajnik Dušan Mišković univ.dipl.inž.geod. (GURS)
IAHS prof. dr. Matjaž Mikoš (UL FGG)
IAMAS doc. dr. Tomaž Vrhovec (UL FMF)
IAG doc. dr. Aleš Breznikar (UL FGG)
IASPEI doc. dr. Andrej Gosar (ARSO)
IAGA Robert Stopar univ.dipl.inž.geol. (GeoZS)
IAVCEI dr. Polona Kralj (GeoZS)
IAPSO doc. dr. Vlado Malačič (NIB)
zadnji predsednik dr. Janez Lapajne (Seizmološki zavod RS)

 

1993 - 1998

predsednik dr. Janez Lapajne (Seizmološki zavod RS)
podpredsednik prof. dr. Florjan Vodopivec (UL FGG)
tajnik dr. Barbara Šket Motnikar (Seizmološki zavod RS)
IAHS prof. dr. Mitja Brilly (UL FGG)
IAMAS prof. dr. Jože Rakovec (UL FMF)
IAG doc. dr. Aleš Breznikar (UL FGG)
IASPEI prof. dr. Danilo Ravnik (UL NTF)
IAGA Aleksandar Brezigar univ.dipl.inž.geol. (GeoZS)
IAVCEI mag. Polona Kovič Kralj (GeoZS)
IAPSO dr. Vlado Malačič (NIB)