Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 

Člani katedre


Predstojnik KMTek:Namestnik predstojnika KMTek:
     prof. dr. Matjaž ČETINA
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425 40 99
    matjaz.cetinafgg.uni-lj.si
    kabinet 38, Hajdrihova 28

  prof. dr. Franci STEINMAN
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425 34 60
  franci.steinmanfgg.uni-lj.si
  kabinet 37, Hajdrihova 28
  govorilne ure: pon. 13:00-15:00

Redni člani in članice:
doc. dr. Dušan ŽAGAR
univ. dipl. inž. grad.   
(01) 425 40 52
dusan.zagarfgg.uni-lj.si
kabinet 47, Hajdrihova 28

asist. Daniel KOZELJ
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
daniel.kozeljfgg.uni-lj.si
kabinet 49, Hajdrihova 28

asist. mag. Sašo ŠANTL
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
saso.santlfgg.uni-lj.si
kabinet 49, Hajdrihova 28

asist. Karin KOMPARE
univ. dipl. inž. agr.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
karin.komparefgg.uni-lj.si
Kabinet 49, Hajdrihova 28
asist. Tanja PREŠEREN
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
tanja.preserenfgg.uni-lj.si
kabinet 50, Hajdrihova 28

asist. Gašper RAK
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
gasper.rakfgg.uni-lj.si
kabinet 51, Hajdrihova 28

Gašper ZUPANČIČ
univ.dipl.inž.grad
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
gasper.zupancicfgg.uni-lj.si
kabinet 51, Hajdrihova 28

Majda ZAKRAJŠEK
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425 40 52
majda.zakrajsekfgg.uni-lj.si
kabinet 38, Hajdrihova 28

asist. Matej MÜLLER
univ. dipl. inž. grad.
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
matej.muellerfgg.uni-lj.si
kabinet 51, Hajdrihova 28

Andrej BAJŽELJ
univ.dipl.org
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
andrej.bajzelj@fgg.uni-lj.si
kabinet 50, Hajdrihova 28

      Gorazd NOVAK
univ.dipl.inž.grad
(01) 425-40-52 int 201
051/390-311 int 201
gorazd.novakfgg.uni-lj.si
kabinet 51, Hajdrihova 28

 
asist. dr. Tom BAJCAR
     univ. dipl. inž. str.
 (01) 477 14 22
     tom.bajcarfs.uni-lj.si
     soba N4, Aškerčeva 6Mlade raziskovalke:
      Vanja RAMŠAK
       univ. dipl. inž. grad.
      (01) 425 40 52
      vanja.ramsak@fgg.uni-lj.si
      kabinet 38, Hajdrihova 28

       asist. Nataša SIRNIK
      univ. dipl. inž. grad.
      (01) 425 40 52
      natasa.sirnikfgg.uni-lj.si
      kabinet 38, Hajdrihova 28

  Elvira DŽEBO
 univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
  (01) 425 40 52
  elvira.dzebofgg.uni-lj.si
  kabinet 38, Hajdrihova 28Zunanji sodelavci:

viš. pred. dr. Leon GOSAR
univ. dipl. inž. grad.
leon.gosar@fgg.uni-lj.si
Hajdrihova 28