Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 
Novice
Mednarodni dan gora

Ob mednarodnem dnevu gora bi radi izkoristili priložnost in posebej opozorili na dva mednarodna projekta MONITOR II in PARAmount, pri katerih kot projektni partner sodeluje tudi Katedra za mehaniko tekočin s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pod okriljem Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta MONITOR II (poln naslov projekta je "Praktična uporaba MONITORinga pri upravljanju z naravnimi nesrečami") iščemo praktične odgovore in rešitve za boljše upravljanje z naravnimi nesrečami, ki danes predstavljajo stalen izziv vsepovsod po svetu. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: http://www.monitor2.org

Glavni cilj projekta PARAmount je izboljšati dostopnost v smislu zanesljivosti, varnosti in stroške učinkovitisti prometne infrastrukture v zvezi z naravnimi nesrečami, ki so ob podnebnih spremembah vse pogostejše. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: http://www.paramount-project.eu

Predstavitev
Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem je del Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani.
Dejavnost
Ukvarjamo se s pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo na področjih:
 • splošne hidravlike in eksperimentalne hidravlike,
 • modeliranja vodnih in z vodo povezanih okoljskih procesov,
 • vodnogospodarskih sistemov, objektov, naprav in ureditev,
 • večciljnega odločanja (in tveganj),
 • vodnih sistemov in lokalne infrastrukture,
 • vodarstva,
 • rabe vode in dejavnosti na vodah,
 • varstva pred poplavami,
 • urejanja vodnih teles,
 • pravnih režimov na vodah,
 • zakonodaje o vodah in z vodo povezanimi dejavnostmi,
 • 3E pristopa (Efikastnost - Ekonomičnost - Ekološkost).
Lokacija
Želite vedeti, kje se nahajamo?
Smo na Hajdrihovi 28, poleg kopališča Kolezija. V neposredni bližini se nahajajo Podjetje za urejanje hudournikov, Vodnogospodarski inštitut, Inštitut za hidravlične raziskave, Kemijski inštitut, Fakulteta za matematiko in Inštitut Jožef Stefan. Poglejte si še na karti.
Za tiste, ki niste iz Ljubljane, smo pripravili letak Kako do nas? (zaenkrat žal le v angleškem jeziku).
Člani
Spoznajte člane Katedre za mehaniko tekočin z laboratorijem.

Naslov
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana
Telefon
(01) 425 34 60
Telefax
(01) 426 91 63
Elektronska pošta
kmtefgg.uni-lj.si
Kratko uradno ime
(fakultete; katedre)
UL FGG
KMTe
Matična številka
1626981
Davčna številka
SI 98643339
Lokacija (Hidrotehnične smeri UL FGG)
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana