Univerza v Ljubljani / Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Katedra za
mehaniko
tekočin
 

BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
VS Operativno gradbeništvo
HIDROMEHANIKA IN HIDRAVLIKA: 1. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman, prof. dr. Matjaž Četina
asist. Daniel Kozelj
     Seminar - navodila za izdelavo seminarske naloge za izredne študente
          Pri predmetu Hidromehanika in hidravlika je v študijskem letu 2009/10 treba izdelati seminarsko
              nalogo s praktično uporabo hidravličnega modela HEC-RAS. V navodilih za izdelavo seminarja in
              prilogi so opisane zahteve vsebinske srukture naloge.
VS Tehnično upravljanje nepremičnin
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI: 1. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman, doc. dr. Božo Koler, doc. dr. Marijan Žura
/
UNI Geodezija in geoinformatika
GRADBENIŠTVO IN INFRASTRUKTURA: 1. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman, doc. dr. Božo Koler, doc. dr. Marijan Žura
/

Druge fakultete: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNI KRAJ-ARH
INŽENIRSKA BIOLOGIJA: 2. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Gašper Rak, asist. Karin Kozelj
  Študijsko gradivo
 
Uporabljali bomo skripto INŽENIRSKA BIOLOGIJA (Steinman, F., Rak, G., Kozelj, K. 2009. UL, FGG, Ljubljana). Skripto si lahko ogledate, shranite ali natisnete z dostopom na ŠIS.
UNI GOZD
GOSPODARJENJE S POVIRJI IN HUDOURNIKI: 3. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Gašper Rak, asist. Karin Kozelj
     Študijsko gradivo
            Uporabljali bomo skripto GOSPODARJENJE S POVIRJI IN HUDOURNIKI (Steinman, F., Papež, J., Kozelj, K., Rak, G.,
            Kozelj, D. 2009. UL, FGG, Ljubljana). Skripto si lahko ogledate, shranite ali natisnete z dostopom na ŠIS.


STARI ŠTUDIJSKI PROGRAM
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
VSŠ GEOD
OSNOVE GRADBENIŠTVA: 3. letnik (redni)
Predavatelj:
Asistent:
doc. dr. Dušan Žagar
/
  Študijsko gradivo
  Uporabljali bomo skripta OSNOVE GRADBENIŠTVA: 6. dopolnjen ponatis (Steinman, F., Gosar, L., 2008. UL, FGG, Ljubljana). Tu si lahko shranite, ogledate ali natisnete skripto.
VSŠ GRAD
INŽENIRSKA EKOLOGIJA: 3. letnik, Hidrotehnična smer (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman, izr. prof. dr. Jože Panjan
/

UNI GRAD
HIDRAVLIKA: 3. letnik, Hidrotehnična in komunalna smer (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Daniel Kozelj
  Študijsko gradivo
  Gradivo k predavanjem "Turbostroji" asist. dr. Toma Bajcarja si lahko shranite, ogledate ali natisnite tukaj.

Seminar - navodila za izdelavo

Pri predmetu Hidravlika je v študijskem letu 2009/10 treba izdelati seminarsko nalogo na temo Praktična uporaba hidravličnega modela HEC-RAS. Navodila za izdelavo seminarja asist. Gašperja Raka si lahko shranite, ogledate ali natisnite tukaj.

HIDROTEHNIKA: 4. letnik, vse smeri (redni)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
doc. dr. Dušan Žagar
  Študijsko gradivo
  Uporabljali bomo skripta HIDROTEHNIKA: Vodne zgradbe I (Steinman, F., Banovec, P., 2008. UL, FGG, Ljubljana). Tu si lahko shranite, ogledate ali natisnete skripto.
  Seminar - navodila za izdelavo
  Pri predmetu Hidrotehnika je v študijskem letu 2008/09 treba izdelati seminarsko nalogo na temo Prihranimo pitno vodo, pri čemer naj bi naloga predstavila idejno zasnovo za sistem zbiranja deževnice. V navodilih za izdelavo seminarja boste našli tako zahteve glede vsebinske strukture kot tudi glede oblike in obsega naloge.

Rezultati 

Rezultate predroka izpita iz dne 18.12.2009 si lahko ogledate tukaj.

UNI VKI

HIDRAVLIKA: 3. letnik
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Daniel Kozelj
  Študijsko gradivo
  Gradivo k predavanjem "Turbostroji" asist. dr. Toma Bajcarja si lahko shranite, ogledate ali natisnete tukaj.

Seminar - navodila za izdelavo

Pri predmetu Hidravlika je v študijskem letu 2009/10 treba izdelati seminarsko nalogo na temo Praktična uporaba hidravličnega modela HEC-RAS. Navodila za izdelavo seminarja asist. Gašperja Raka si lahko shranite, ogledate ali natisnite tukaj.

Druge fakultete: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

UNI KRAJ-ARH
INŽENIRSKA BIOLOGIJA: 3. in 4. letnik (redni, izbirni predmet)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Gašper Rak, asist. Karin Kozelj
  Študijsko gradivo
 
Uporabljali bomo skripto INŽENIRSKA BIOLOGIJA (Steinman, F., Kozelj, K., Rak, G. 2009. UL, FGG, Ljubljana). Skripto si lahko ogledate, shranite ali natisnete z dostopom na ŠIS.
UNI GOZD
GOSPODARJENJE S POVIRJI IN VODAMI V GOZDNATI KRAJINI: 4. letnik (izbirni predmet)
Predavatelj:
Asistent:
prof. dr. Franci Steinman
asist. Gašper Rak, asist. Karin Kozelj
  Študijsko gradivo
 
Uporabljali bomo skripto GOSPODARJENJE S POVIRJI IN VODAMI V GOZDNATI KRAJINI (Steinman, F., Papež, J., Kozelj, K., Kozelj, D. 2009. UL, FGG, Ljubljana). Skripto si lahko ogledate, shranite ali natisnete z dostopom na ŠIS.