Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVA (1.stopnja):

- Betonske konstrukcije

- Masivne konstrukcije

- Lesene konstrukcije

- Betonske konstrukcije I

- Betonske konstrukcije II

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVA (2.stopnja):

- Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij

- Projektiranje gradbenih konstrukcij

- Inženirske lesene konstrukcije

- Seminar iz projektiranja masivnih konstrukcij

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STAVBARSTVA (2.stopnja):

- Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb (beton)

- Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb (les)

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM - OPERATIVNO GRADBENIŠTVO (1.stopnja):

- Lesene konstrukcije

- Masivni objekti

- Masivni mostovi

UNIVERZITETNI PROGRAM VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA (1.stopnja):

- Osnove betonskih in zidanih konstrukcij

- Osnove lesenih in jeklenih konstrukcij

UNIVERZITETNI PROGRAM GRADBENIŠTVA (stari dodiplomski program):

- Masivne konstrukcije II

- Lesene konstrukcije I

- Lesene konstrukcije II