Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STAVBARSTVA

Predavatelj/Asistent: doc. dr. Drago Saje

- PROJEKTIRANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ STAVB (les)

        pripomočki za seminar v študijskem letu 2018/2019:

          

LES: Trdnostni razredi lesa

          Nosilnost žebljev

          Uklonski koeficienti

          Sestavljeni elementi

Seminar: Stanovanjska hiša

                Tloris pritljičja

                Zidane konstrukcije EC8; Zidane konstrukcije – Priročnik EC6, Primer EC6; Primer – vaja MKI

Vaja: Lepljeni nosilci

          Leplen les - teorija

Rezultati delnega izpita iz PNKS-l (18.1.2018)