Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

MAGISTRSKI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA

Predavatelj/Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Projektiranje gradbenih konstrukcij

        pripomočki za seminar v študijskem letu 2018/2019:

           Enodružinska stavba

LES:

           Dimenzioniranje lesenih elementov

           Skripta LK

           Trdnostni razredi lesa

           Uklonski koeficienti

Enodružinska hiša

Tloris pritličja

           

            Plošče: Teorija; Hahn-ove tabele; Primer s Hahn-ovimi tabelami; Tipi armaturnih mrež

            Zidane konstrukcije EC8; Zidane konstrukcije – Priročnik EC6, Primer EC6; Primer – vaja MKI

            Projektiranje gradbenih konstrukcij – osnutek dela teorije

Rezultati pisnega dela izpita (2019) (več ali enako 50% - pozitivno)