Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO:     Št. leto 2018/2019

Predavatelj/Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Osnove lesenih in jeklenih konstrukcij:

1. vaja: Projektne vrednosti vplivov na konstrukcije

2. vaja: Osno obteženi elementi.  TRDNOSTNI RAZREDI LESA

                                                         UKLONSKI KOEFICIENTI PRI LESU

                                                         NOSILNOST ŽEBLJEV

3. vaja: Prečno obteženi elementi.

Rezultati kolokvija iz OLJK-les (7.12.2018)

Razčlenitev rezultatov izpita OLJK (29.1.2018)