Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

UNIVERZITETNI PROGRAM VODARSTVA IN OKOLJSKEGA INŽENIRSTVA (1.stopnja):

- Osnove betonskih in zidanih konstrukcij - podloge za vaje v študijskem letu 2017/18:

  (pripravila izr. prof. dr. Sebastjan Bratina in doc. dr. Drago Saje)

   1. Projekt sestave betonske mešanice.    Pretvorba tlačnih trdnosti EC2-PBAB

   2. Osnovne kombinacije vplivov.

   3. Dimenzioniranje osno-upogibno obremenjenih AB elementov.

          Koeficienti pravokotnega AB prereza – enojna armatura

            Koeficienti pravokotnega AB prereza – dvojna armatura

            Prečni prerezi armaturnih palic

            Interakcijski diagrami – pravokotni AB prerezi

          

   4. Projektiranje strižno obremenjenih armiranobetonskih elementov.

   5. Omejitev širine razpok in pomikov

   6. Zidane konstrukcije

 

 

 

 

Obvestila: Tukaj so razčlenjeni rezultati 3.izpitnega roka z dne 31.8.2018.