Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

- Masivni objekti - gradivo za predavanja v študijskem letu 2018/19:

  (izvajalec: Sebastjan Bratina)

 · Pogoji in zahteve snovanja, projektiranja in izvedbe masivnih konstrukcij (PDF, 8 prosojnic)

 · Načela projektiranja po metodi mejnih stanj (PDF, 10 prosojnic)

 · Nosilni elementi stavbe (PDF, 145 prosojnic)

 

 

- Masivni objekti - podloge za vaje v študijskem letu 2018/19:

  (izvajalka: Jerneja Kolšek)

 · Več-etažna poslovna stavba (PDF, različica z dne xx.xx.2018)

 

 

Ostalo gradivo za vaje:

 · Vhodne datoteke za program Amses Plate: POZ 300

 · Izvleček armature (PDF)

 · Seznam armaturnih mrež (PDF)

 · Hahnove tabele za račun obremenitev plošč (PDF)

 · Razpredelnica za račun NSK kontinuirnih nosilcev (JPG)

 · Interakcijski diagrami mejne osno-upogibne nosilnosti AB prečnih prerezov – enojna ekscentričnost

   (PDF, 2009)

 · Interakcijski diagrami mejne osno-upogibne nosilnosti AB prečnih prerezov – dvojna ekscentričnost

   (PDF, 2006)

 

OBVESTILA: Tukaj so razčlenjeni rezultati izpita z dne 3.9.2018.