Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

- Masivni mostovi - pripomočki za vaje v študijskem letu 2016/17:

 AB nadvoz preko treh polj (PDF datoteka, posodobljena dne 20.02.2017)

Ostali pripomočki:

  primer računa širine razpok

  elastomerna ležišča Maurer in Gumba

  preglednica za račun projektnih obremenitev v vmesnem oporniku

 

Obvestila: tukaj so razčlenjeni rezultati izpita z dne 7.7.2017