Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

OPERATIVNO GRADBENIŠTVO   Št. leto 2018/2019

Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Lesene konstrukcije - pripomočki za vaje:

   0. vaja: Izračun notranjih sil paličja

   1. vaja: Račun kontaktnih napetosti.   Trdnostni razredi 2008 Trdnostni razredi 2016

   2. vaja: Dimenzioniranje nateznih elementov

   3. vaja: Strig

   4. vaja: Dimenzioniranje tlačnih elementov

   5. vaja: Uklonsko zavarovanje tlačenega pasu paličja. Nosilnost žebljev.

   6. vaja: Dimenzioniranje upogibno obremenjenih elementov.

                  6.1 Dimenzioniranje špirovca   POMOC

                  6.2 Dimenzioniranje lege   POMOC

                 Primer načrta palične konstrukcije

   7. vaja: Torzija   POMOC

   8. vaja: Sestavljeni elementi

  

 

 

 

)