Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVA

Predavatelji: doc.dr. Jože Lopatič, doc.dr. Drago Saje, izr.prof.dr. Sebastjan Bratina

Asistenta: doc.dr. Drago Saje, asist. dr. Jerneja Kolšek

IZBRANA POGLAVJA IZ MASIVNIH KONSTRUKCIJ - podloge za vaje v študijskem letu 2017/2018:  

  1. vaja: Projekt sestave betonske mešanice

 

  2. vaja: Betoniranje v ekstremnih klimatskih razmerah

 

  3. vaja: Pritisk svežega betona – dimenzioniranje lesenega opaža opornega zidu

 

  4. vaja: Pospešeno strjevanje betona

Tehnologija betona - teorija

  5. vaja: Podzemni AB cilindrični vodohran (verzija z dne 4.12.2017)

 

Dimenzioniranje in konstrukcijska izvedba ploskovnih betonskih konstrukcij – predavanja

(prosojnice od št. 83 do 97)

 

  6. vaja: Optimalno dimenzioniranje

 

Zagotavljanje požarne varnosti betonskih konstrukcij – predavanja

(prosojnice od št. 48 do 73)

 

  7. vaja: Požarna odpornost stropnega »T« nosilca

 

  8. vaja: Račun parazitnih notranjih sil pri prednapetih statično nedoločenih konstrukcijah

 

  9. vaja: Račun mejne nosilnosti AB plošč po metodi porušnih linij

           

 

OBVESTILA: Tukaj so razčlenjeni rezultati 3. izpitnega roka z dne 5.9.2018.