Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA

Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Betonske konstrukcije II - pripomočki za vaje v študijskem letu 2015/2016:              

1.     Vaja: Krovni sloj betona

2.     Vaja: Prednapeti nosilec PREDN

3.     Vaja: Mejno stanje uporabnosti – mejno stanje razpok in mejno stanje pomikov

4.     Vaja: Nearmirane in šibko armirane betonske konstrukcije

5.     Vaja: Dimenzioniranje in detajliranje AB elementov na podlagi nosilnih mehanizmov s tlačnimi razporami in nateznimi vezmi

6.     Vaja: Konstruiranje armature.