Opis: \\fgg-web\www\KMLK\Beton-1.jpg

Katedra za masivne in lesene konstrukcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran!

ŠTUDIJSKO GRADIVO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA

Asistent: doc. dr. Drago Saje

- Betonske konstrukcije I - pripomočki za vaje v študijskem letu 2014/2015:

   Uvodni list

     1. vaja: PROJEKTNE VREDNOSTI VPLIVOV NA KONSTRUKCIJE

     2. vaja: Konstitutivni zakoni materialov                  

      3.vaja: PROJEKTIRANJE OSNO-UPOGIBNO OBREMENJENIH ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

                   AB-prerez_enojna armatura_koeficienti – pravokotni prerez

                   AB-prerez_dvojna armatura_koeficienti – pravokotni prerez

                   AB_prerez_enojna-armatura_koeficienti – T prerez

                   Interakcijski diagrami EC 2 – pravokotni prerez

                   Tabele za armirani beton

                   MALA EKSCENTRIČNOST

     4. vaja: PROJEKTIRANJE STRIŽNO OBREMENJENIH ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

                   4.1 Vpliv prečne sile

                   4.2 Vpliv torzijskega momenta

                   4.3 Kombinacija prečne sile in torzijskega momenta.

                   4.4 Preboj plošče