PODROČJE DELOVANJA

Pri predmetu Osnove čiščenja voda morajo študentje usvojiti osnovna teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za razumevanje kinetike procesov čiščenja pitnih in odpadnih voda ter osnove ekološkega modeliranja. Pri usvojitvi znanj za oskrbo z vodo, tj. pri sestavljenem predmetu Vodovod in čiščenje pitne vode, morajo študentje najprej usvojiti znanja predmeta Vodovod, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov ter naprav na najzahtevnejših vodovodnih sistemih ter objektov in naprav pri čiščenju oziroma pripravi pitnih voda. Pri predmetu Čiščenje pitnih voda spoznajo precejanje, teorijo in aplikacijo grobih, hitrih ter počasnih filtrov, ab- in adsorbcijo, teorijo ter aplikacijo ozračevanja in razplinjevanja vode idr.

Pri sestavljenem predmetu Odvod in čiščenje onesnaženih voda študentje pri predmetu Kanalizacija spoznajo zgodovinski razvoj stroke, usvojijo znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših kanalizacijskih sistemih in pri čistilnih napravah za odpadne vode. Pri predmetu Čiščenje odpadnih voda študentje spoznajo mehansko ali I. stopnjo čiščenja odpadnih voda, kemijsko čiščenje in obarjanje, postopke II. stopnje ali biološkega čiščenja odpadnih voda s poživljenim blatom, s precejalniki, precejanje skozi mikrosita in filtriranje, adsorbcijo, dezinfekcijo očiščenih odpadnih vod ter III. stopnjo čiščenja odpadnih voda ali odstranjevanje hranil idr.

V kemijskem laboratoriju se študentje na posodobljeni laboratorijski opremi spoznavajo s postopki določanja osnovnih tehnoloških parametrov, ki so potrebni za dimenzioniranje naprav zdravstvene hidrotehnike. Študentje višje stopnje študija uporabljajo laboratorij in naprave za raziskovalne in eksperimentalne namene, zlasti pri izdelavi zaključnih nalog.

LABORATORIJ sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo

sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo sample photo

Za večjo sliko klikni na fotografijo.

Biološki laboratorij je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja prenehal delovati, zato je bil v povezavi z Inštitutom Jožef Stefan in Biotehnično fakulteto urejen ločen laboratorij za poskuse s področja ekološkega inženirstva. Leta 2015 je bila opravljena tudi obsežna prenova in posodobitev merilne opreme kemijskega laboratorija.

Raziskovalna in strokovna dejavnost zajema terensko delo, vzorčenja in laboratorijske raziskave kakovosti naravnih vodotokov, monitoringa komunalnih čistilnih naprav ter analize industrijskih, komunalnih odpadnih voda ter izcednih voda iz deponij. IZH izvaja raziskave postopkov čiščenja tehnoloških odpadnih voda za določanje optimalnih procesov biokemijske razgradnje in dimenzioniranja čistilnih naprav. Pri tem se uporablja tudi pilotna aparatura za izvajanje naprednih oksidacijskih postopkov dezinfekcije (UV, oksidacija itd.). Ustrezna laboratorijska oprema (reaktorji, plinski kromatograf) omogoča raziskovanje biokemijske razgradnje organskih odpadkov in drugih organskih biorazgradljivih snovi. S pomočjo raziskovalnega dela je bil pri procesiranju biorazgradljivih odpadkov in surovin dosežen večji izplen bioplina.