Accesibility to motorway or expressway access point in Slovenia by state road infrastructure, 2009.
 
Accesibility to motorway or expressway access point in Slovenia by state road infrastructure, year 2009

 • Curriculum Vitae

  Click to open/close details. CV with selected references can be downloaded in Pdf.
   
  Education
  • 2016, Ph. D., University in Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Doctoral study Built Environment - Scientific area Spatial planning
  • 1993, M. Sc., University in Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil and Geodetic Engineering, Interdisciplinary Postgraduate Study of Physical Planning, Master of Science - Field of Physical Planning
  • 1989, B. Sc., University in Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil and Geodetic Engineering, Graduate Engineer - Field of Geodesy
  Working Experiences
  • 2017- , Assistant Professor at Faculty of Civil and Geodetic Engineering (University in Ljubljana)
  • 1996-2017, Senior Lecturer at Faculty of Civil and Geodetic Engineering (University in Ljubljana)
  • 2015 (1 week), Visiting Teacher at University of Cartagena, Cartagena, Spain
  • 2014 (1 week), Visiting Teacher at University of Cartagena, Cartagena, Spain
  • 1995 (3 months), Visiting Researcher at Hungarian Academia of Science, Pecs, Hungary
  • 1995-1996, Assistant at Faculty of Maritime Studies and Transportation (University in Ljubljana)
  • 1989-1995, Young Researcher at Faculty of Architecture, Civil and Geodetic Engineering (University in Ljubljana)
  Position
  • 2017- , Assistant Professor for Geodesy and Geoinformatics (University of Ljubljana), teaching at Faculty of Civil and Geodetic Engineering
  • 2010-2017, Senior Lecturer for Geodesy and Geoinformatics (University of Ljubljana), teaching at Faculty of Civil and Geodetic Engineering
  • 2009-2013, Vice-Head of Department for Geodetic Engineering at Faculty of Civil and Geodetic Engineering (University in Ljubljana)
  • 2001-2009, Head of Part Time Study of Geodesy at Faculty of Civil and Geodetic Engineering (University in Ljubljana)
  • 1996-2010, Senior Lecturer for Spatial Systems (University of Ljubljana), teaching at Faculty of Maritime Studies and Transportation and at Faculty of Civil and Geodetic Engineering
  • 1993-1996, Assistant for Environmental Statistics and Information Science (University of Ljubljana) teaching at Faculty of Maritime Studies and Transportation
  Professional Memberships
  • 2001- , Secretary of Section for Operation Research at Slovenian Society Informatika
  • 2006-2012, member of Advisory Committee for Real-Estate Statistics at Statistical Office of Slovenia
  • 1995-present, member of Association of Geodesists of Slovenia
  • 1995-present, member of Technical Committee: Geographical Information at Standards and Metrology Institute, at Ministry of Science and Technology
  • 1993-present, member of Program Committee of Section for Operation Research at Slovenian Society Informatika
  • 1991-1998, member of Advisory Committee for Environmental Statistics at Statistical Office of Slovenia
  Teaching Experiences
  • 2017- , Geographical Information Systems
  • 2010- , Methods and Analysis of Spatial Data
  • 2010- , Spatial Statistics
  • 1997- , Statistics with Elements of Informatics
  • 1996- , Computer Science
  • 1999-2012, Basics of Information and Management Systems
  • 1996-2009, Spatial Systems and Cartographic Surveys
  • 1996-2008, Transport and Space
  • 1994-2002, GIS Models and Simulations

Power-exponential distance-decay model of labour commuting to regional centres in Slovenia, 2011.
 
Power-exponential distance-decay model of labour commuting to regional centres in Slovenia, 2011

 • Bibliography

  Click to open/close a list of selected bibliography. All references are available at COBISS or SICRIS.


  Journal Papers
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2017). The impact of public investments in facilities on the potential housing market for older persons. Facilities, 35(7/8): 1–16, http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/F-09-2016-0091
  • DROBNE, Samo (2017). Functional regions and areas: literature review according to application fields = Funkcionalne regije in območja: pregled literature po področjih uporabe. Geodetski vestnik, 61(1): 35–57, http://geodetski-vestnik.com/61/1/gv61-1_drobne.pdf
  • JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo (2016). Impact of the real estate taxation and municipal revenue on dynamics of internal migration: Case study for city municipal of Ljubljana = Vpliv davčne nepremičninske politike in prihodkov občin na notranje selitve: Študija primera za Mestno občino Ljubljana. Geodetski vestnik, 60(4): 644–684, http://geodetski-vestnik.com/60/4/gv60-4_janez.pdf
  • DROBNE, Samo, LAKNER, Mitja (2016). Use of Constraints in the Hierarchical Aggregation Procedure Intramax. Business systems research journal, 7(2): 5–22, http://hrcak.srce.hr/file/245392
  • ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, VIDMAR, Katarina, DROBNE, Samo (2016). Dynamics of the economic profile at the local level: the case study of Slovenia in 2000-2013 = Gibanje gospodarskega profila na lokalni ravni : študija primera Slovenije 2000-2013. Geodetski vestnik, 60(3): 423–454, http://geodetski-vestnik.com/60/3/gv60-3_lamovsek.pdf
  • PALISKA, Dejan, DROBNE, Samo, BORRUSO, Giuseppe, GARDINA, Massimo, FABJAN, Daša (2016). Passengers' airport choice and airports' catchment area analysis in cross-border Upper Adriatic multi-airport region. Journal of Air Transport Management, 57(October): 143–154, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715300053
  • DROBNE, Samo, LAKNER, Mitja (2016). Intramax and other objective functions: the case of Slovenia. Moravian geographical reports, 24(2): 12-25, http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2016_2_DROBNE.pdf
  • DROBNE, Samo, PALISKA, Dejan (2015). Average transport accessibility of the Slovenian municipalities to the nearest motorway or expressway access point = Povprečna prometna dostopnost občin Slovenije do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste. Geodetski vestnik, 59(3): 486-519, http://www.geodetski-vestnik.com/59/3/gv59-3_drobne.pdf
  • PALISKA, Dejan, DROBNE, Samo, BORRUSO, Giuseppe, GARDINA, Massimo, FABJAN, Daša (2015). Analysis of catchment areas of three airports in the upper Adriatic region = Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji. Geodetski vestnik, 59(1): 28-41, http://www.geodetski-vestnik.com/59/1/gv59-1_paliska.pdf
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2015). Optimal allocation of public service centres in the central places of functional regions. IFAC-PapersOnLine, 48(3): 2362-2367, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896315006801
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2014). Regions for Servicing Old People: Case study of Slovenia. Business systems research journal, 5(3): 19-36, http://hrcak.srce.hr/file/187475
  • DROBNE, Samo, LAKNER, Mitja (2014). Which distance-decay function for migration and which one for commuting?: the case study of Slovenia. Croatian operational research review, 5(2): 259-272, http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/crorr/article/view/2726
  • DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej, FOŠKI, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (2014). Continuous built-up areas as a measure for delineation of urban settlements = Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. Geodetski vestnik, 58(1):  69-102, http://www.geodetski-vestnik.com/images/58/1/gv58-1_drobne1.pdf
  • LISEC, Anka, PRIMOŽIČ, Tomaž, FERLAN, Miran, ŠUMRADA, Radoš, DROBNE, Samo (2014). Land ownersʼ perception of land consolidation and their satisfaction with the results - Slovenian experiences. Land use policy, 38: 550-563, doi: 1016/j.landusepol.2014.01.003
  • DROBNE, Samo (2014). Impact of the recession on the attractiveness of urban and rural areas of Slovenia = Vpliv recesije na privlačnost mestnih in podeželskih območij Slovenije. Geodetski vestnik, 58(1): 103-139, http://www.geodetski-vestnik.com/images/58/1/gv58-1_drobne2.pdf
  • DROBNE, Damjana, DROBNE, Samo (2014). Reference values for feeding parameters of isopods (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea). ZooKeys, 457: 312-322, http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.457.6805
  • LISEC, Anka, PIŠEK, Jernej, DROBNE, Samo (2013). Suitability analysis of land use records of agricultural and forest land for detecting land use change on the case of the Pomurska statistical region = Analiza primernosti evidence rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za določanje sprememb rabe zemljišč na primeru pomurske statistične regije. Acta geographica Slovenica, 53(1): 70-90, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53104.pdf
  • DROBNE, Samo, RAJAR, Tina, LISEC, Anka (2013). Dynamics of migration and commuting to the urban centres of Slovenia, 2000-2011 = Dinamika selitev in delovne mobilnosti v urbana središča Slovenije, 2000-2011. Geodetski vestnik, 57(2): 313-353, http://www.geodetski-vestnik.com/images/57/2/gv57-2_drobne_eng.pdf
  • LISEC, Anka, PRIMOŽIČ, Tomaž, PINTAR, Marina, BOVHA, Dominik, FERLAN, Miran, PROSEN, Anton, ŠUMRADA, Radoš, ČEH, Marjan, DROBNE, Samo (2013). Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji (The state of the art and challenges in the field of agricultural land consolidations in Slovenia; in Slovene only). Geodetski vestnik, 57(4): 673-690, http://www.geodetski-vestnik.com/images/57/4/gv57-4_lisec.pdf
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2013). Vpliv recesije na parametre kakovosti regionalnih s redišč in njihovo privlačnost (Impact of Recession on the Parameters of Quality of Regional Centres and their  Attractiveness; in Slovene only). Revija za univerzalno odličnost, 2(2): A25-A42, http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2013_22_Drobne_Bogataj1.pdf
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija, LISEC, Anka (2012). Dynamics and local policy in labour commuting. Business systems research journal, 3(2): 14-26, http://hrcak.srce.hr/file/128417
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2012). A method to define the number of functional regions: An application to NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia = Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: Aplikacija na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji. Geodetski vestnik, 56(1): 105-150, http://www.geodetski-vestnik.com/56/1/gv56-1_128-150.pdf; in Slovene: http://www.geodetski-vestnik.com/56/1/gv56-1_105-127.pdf
  • BOGATAJ, Marija, TULJAK SUBAN, Danijela, DROBNE, Samo (2011). Regression-fuzzy approach to land valuation. Central European Journal of Operations Research, 19(3): 253-265, http://www.springerlink.com/content/r08r73t2611831j2/fulltext.pdf
  • DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, LISEC, Anka (2011). Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah (Review of functional regions in selected countries; in Slovene only). Geodetski vestnik, 55(3): 495-517, http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_495-517.pdf
  • PALISKA, Dejan, ČOP, Rudi, FABJAN, Daša, DROBNE, Samo (2010). Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji (Site selection for a permanent geomagnetic observation station in Slovenia; in Slovene only). Geodetski vestnik, 54(3): 469-480, http://www.geodetski-vestnik.com/54/3/gv54-3_469-480.pdf
  • DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, LISEC, Anka (2010). Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela (Delimitation of functional regions of Slovenia based on labour market analysis; in Slovene only). Geodetski vestnik, 54(3): 481-500, http://www.geodetski-vestnik.com/54/3/gv54-3_481-500.pdf
  • DROBNE, Samo, GRILJ, Tomaž, LISEC, Anka (2009). Real estate market activity in Slovenia in 2000-2006 = Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2006. Geodetski vestnik, 53(3): 561-579, http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_561-579.pdf
  • DROBNE, Samo, LISEC, Anka (2009). Multi-attribute Decision Analysis in GIS : Weighted Linear Combination and Ordered Weighted Averaging. Informatica, 33(4): 459-474, http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/263
  • POGAČNIK, Andrej, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo (2009). A Proposal for Dividing Slovenia into Provinces. Lex localis, 7(4): 393-423, http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/7.4.393-423%282009%29
  • BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, Ludvik, DROBNE, Samo (2009). Lowry-like model for the evaluation of new university or college location and the influence of transportation time spending distance. Suvremeni promet, 29(1/2): 96-100, http://www.hzdp.hr/sp_contents_2009.pdf
  • LISEC, Anka, DROBNE, Samo, PETROVIČ, Dušan, STOPAR, Bojan (2009). Professional Competences of Surveying (Geodetic) Engineers. Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation, 97(1): 150-157.
  • LISEC, Anka, DROBNE, Samo (2009). The influence of protected natural and cultural heritage on land management/market - the case of Slovenian natural protected areas. Spatium, (20): 41-48, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2009/1450-569X0920041L.pdf
  • ZADNIK, Vesna, ŽAGAR, Tina, DROBNE, Samo, PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (2008). Estimation of cancer burden in Brežice municipality, a community neighboring Krško nucler power plant in Slovenia. Croatian medical journal, 49(2): 257-266, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2359874/
  • LISEC, Anka, DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2008). The influence of the national development axes on the transaction value of rural land in Slovenia = Vpliv nacionalnih razvojnih osi na transakcijsko vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji. Geodetski vestnik, 52(1): 54-68, http://www.geodetski-vestnik.com/52/1/gv52-1_054-068.pdf
  • ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, ŽAUCER, Tadej (2008). Small and medium-size towns as the basis of polycentric urban development = Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Geodetski vestnik, 52(2): 290-312, http://www.geodetski-vestnik.com/52/2/gv52-2_290-312.pdf
  • PETROVIČ, Dušan, DROBNE, Samo, STOPAR, Bojan (2008). Celovita prenova visokošolskega izobraževanja geodezije - novi študijski programi (Harmonization of education programmes on geodesy - new study programmes; in Slovene only). Geodetski vestnik, 52(4): 639-652, http://www.geodetski-vestnik.com/52/4/gv52-4_639-652.pdf
  • BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, VODOPIVEC, Robert (2006). Global business and economic development management influenced by the investments in European corridors - the case of Slovenia. Ekonomske teme, 44,(1/2): 11-22.
  • BOGATAJ, Ludvik, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, VODOPIVEC, Robert (2004). The influence of investments in roads and border crossings capacities on regional development after accession. Modern traffic, 24: 103-111, http://www.hzdp.hr/modtraf_2004.pdf
  Books
  • PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, DROBNE, Samo, KONJAR, Miha, et al. (2013). POLYCE : metropolisation and polycentric development of Central Europe. Vienna: ESPON: University of Technology, 147 pp., ISBN 978-3-902576-73-6.
  • DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija (2011). Accessibility and flow of human resources between Slovenian regions. Ljubljana: Faculty of Civil and Geodetic Engineering; Šempeter pri Gorici: Mediterranean Institute for Advanced Studies (MEDIFAS), 84 pp., ISBN 978-961-6167-98-7.
  • BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, LISEC, Anka (2009). Faktorji, ki vplivajo na investicijsko privlačnost regij. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 150 pp., ISBN 978-961-240-184-9.
  • DROBNE, Samo, TURK, Goran (2009). Statistika, Vaje. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 181 pp., ISBN 978-961-6167-64-2.
  • MILANI, Marziale, DROBNE, Damjana, DROBNE, Samo, TATTI, Francesco (2006). An atlas of FBI/SEM applications in soft materials and life sciences, (A05, 16). Roma: Aracne, 93 pp. ISBN 88-548-0884-9.
  • BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo, BOGATAJ, David (2005). Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika : ugotovitve in predlogi. Ljubljana: Ministrstvo za okolje prostor, Urad za prostorsko planiranje. ISBN 961-6276-37-9.
  International Projects
  Slovene Projects
  • Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (Model of joined physical and development planning at the regional level), in Slovene only, 2016-2018). Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Strokovna podpora fokusni skupini 'Funkcionalna urbana območja' v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Professional support to focus group ‘Functional Urban Areas’ as part of preparations for Spatial Development Strategy of Slovenia 2050, in Slovene only, 2016-2017). Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Analiza kakovosti Registra nepremičnin in predlog sistema za zagotavljanje kakovosti podatkov (Analysis of the quality of the Real Estate Register and the proposal for a system to ensure data quality, in Slovene only, 2014-2015). Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Primerjalna analiza ureditve državne geodetske službe v Sloveniji z mednarodno primerjavo ter zasnova strategije za obdobje 2015-2025 (Comparative analysis of the organization of the National land survey service in Slovenia with international comparisons and design strategy for the period 2015-2025, in Slovene only, 2014-2015). Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Študija možnosti izvajanja zemljiških operacij na zavarovanih in varovanih območjih (Study of the possibility of implementing land operations in protected areas, in Slovene only, 2013-2014). Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Priprava predloga sistema spremljanja prostorskega razvoja - Aktivnosti v projektu Attract-SEE (Draft of the monitoring system of spatial development - Activities of the project Attract-SEE, in Slovene only, 2013-2014). Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Izdelava metodologije za zajem podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč (Setting up the methodology for the collecting data on the built-up land use, in Slovene only, 2012-2013) Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije (Analysis of the state of art, development trends and direction for strategic spatial development of Slovenia, in Slovene only, 2010-2011) Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Land consolidation and comprehensive regulation of rural areas, in Slovene only, 2010-2011), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij (Analysis of development resources and scenarios for modelling the functional regions, in Slovene only, 2008-2010), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Analiza konceptov regionalizacije Slovenije s predlogom območij pokrajin (Analysis of the concepts of regionalization of Slovenia with the proposal of provinces, in Slovene only, 2008-2009), Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Government Office of the Republic of Slovenia for Local Self-Government and Regional Policy, Ljubljana, Slovenia.
  • Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (The importance of small and medium-sized towns for urban development, in Slovene only, 2006-2008), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Razvoj modela za potrebe regionalne politike (Development of a model for the needs of regional policy, in Slovene only, 2006-2008), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Government Office of the Republic of Slovenia for Local Self-Government and Regional Policy, Ljubljana, Slovenia.
  • Proučitev vpliva demografskega razvoja na prostorski razvoj (Examination of the impact of demographic trends on spatial development, in Slovene only, 2004-2006), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Government Office of the Republic of Slovenia for Local Self-Government and Regional Policy, Ljubljana, Slovenia.
  • Regional development influenced by the new Schengen border regime and by improved transportation networks: Regional development strategy for the Pomurje region, Slovenia (2004-2006), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Government Office for Structural Policy and Regional Development, Ljubljana, Slovenia.
  • Vzpostavitev sistema strokovnih podlag obrambnih območij v perspektivni uporabi Ministrstva za obrambo (Establishing a system of expert bases of defensive areas for the future use of the Ministry of Defence, in Slovene only, 2004-2006), Ministry of Defence & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Raba prostora po dejavnostih (Land use by activities, in Slovene only, 2002-2004), Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij (National guidelines for spatial development of regions, in Slovene only, 2000-2002), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, The Government Office for Structural Policy and Regional Development, Ljubljana, Slovenia.
  • Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbno zemljiška politika (Concept of building land in the spatial plan of Slovenia and the state building land policy, in Slovene only, 2000-2002), Ministry of Education, Science and Sport & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Strokovne podlage s področja obrambe za Prostorski plan Slovenije (Expert bases of defensive documents for the Spatial Plan of Slovenia, in Slovene only, 1999-2001), Ministry of Defence & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  • Zasnova prometne infrastrukture za javni potniški promet - s prostorskega in okoljskega vidika (The design of transport infrastructure for public transport - the spatial and environmental perspectives, in Slovene only, 1995-1997), Ministry of Transportation & Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia.
  Editor
  • 13th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Bled, Slovenia, September 23-25, 2015, ZADNIK STIRN, Lidija, ŽEROVNIK, Janez, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, DROBNE, Samo [Editors]. SOR '15 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2015. 562 pp., ISBN 978-961-6165-45-7.
  • 12th International Symposium on Operational Research in Slovenia Dolenjske Toplice, Slovenia, September 25-27, 2013, ZADNIK STIRN, Lidija, DROBNE, Samo, LISEC, Anka, ŽEROVNIK, Janez, POVH, Janez [Editors]. SOR '13 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2013. 390 pp., ISBN 978-961-6165-40-2.
  • 11th International Symposium on Operational Research in Slovenia Dolenjske Toplice, Slovenia, September 28-30, 2011, ZADNIK STIRN, Lidija, ŽEROVNIK, Janez, POVH, Janez, DROBNE, Samo, LISEC, Anka [Editors]. SOR '11 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2011. 346 pp., ISBN 978-961-6165-35-8.
  • 10th International Symposium on Operational Research in Slovenia Nova Gorica, Slovenia, September 23-25, 2009, ZADNIK STIRN, Lidija, ŽEROVNIK, Janez, DROBNE, Samo, LISEC, Anka [Editors]. SOR '09 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2009. 584 pp., ISBN 978-961-6165-30-3.
  • 9th International Symposium on Operational Research in Slovenia Nova Gorica, Slovenia, September 26-28, 2007, ZADNIK STIRN, Lidija, DROBNE, Samo, [Editors]. SOR '07 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2007. 460 pp., ISBN 978-961-6165-25-9.
  • 8th International Symposium on Operational Research in Slovenia Nova Gorica, Slovenia, September 28-30, 2005, ZADNIK STIRN, Lidija, DROBNE, Samo, [Editors]. SOR '05 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2005. 426 pp., ISBN 961-6165-20-8.
  • … and Proceedings of previous symposia SOR’97 – SOR03.
  • ZADNIK STIRN, Lidija, INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca, FERBAR TRATAR, Liljana, DROBNE, Samo [Editors]. Selected decision support models for production and public policy problems, (SDI-SOR series, no. 3). Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, Sekcija za operacijske raziskave: = Slovenian Society Informatika, Section of Operational Research, 2005. XVII, 243 pp., ISBN 961-6165-19-4.

58 functional regions modelled by Intramax procedure using Smart’s weighted objective function and regional centres of Slovenia, 2011.
 
58 functional regions modelled by Intramax procedure using Smart’s weighted objective function and regional centres of Slovenia, 2011.

 • Lectures and short term visits

  Click to open/close a list.


  Invited Lecturers
  • DROBNE, Samo (2017). Monitoring of Functional (Urban) Regions in Slovenia, 01.02.2017, Savitribai Phule Pune University, Department of Geography, Pune, India.
  • DROBNE, Samo (2015). Functional regions defined by regional urban centres of Slovenia, 16.06.2015, Chinese Academy of Sciences, Institute of Urban Environment, Xiamen, Xiamen, China.
  • DROBNE, Samo (2015). Urban and regional planning and development based on spatial interaction models, 15.06.2015, Xiamen University, College of the Environment and Ecology, Xiamen, China.
  • DROBNE, Samo (2015). Functional (urban) regions and servicing: Case study of servicing the elderly in Slovenia, 26.02.2015, Universidad Politechnica de Cartagena, Departamento de Economia de la Empresa, Cartagena, Spain, contribution at workshop for PhD students and research staff entitled by "City Logistics".
  • DROBNE, Samo (2015). Modelling and evaluating the functional regions: Case study of Slovenia, 24.-25.02.2015, Universidad Politechnica de Cartagena, Departamento de Economia de la Empresa, Cartagena, Spain, Teaching staff mobility - STA Erasmus 2014/2015.
  • DROBNE, Samo (2014). Modelling and evaluating the functional regions: Case study of Slovenia, 04.06.2014, Universidad Politechnica de Cartagena, Departamento de Economia de la Empresa, Cartagena, Spain, Teaching staff mobility - STA Erasmus 2013/2014.
  • DROBNE, Samo (2012). Evaluating functional regions. 27.09.2012, 14th International conference on operational research KOI’12, Trogir, Croatia, Plenary Talk.
  • DROBNE, Samo (2009). Research on spatial interaction models and functional areas - seeking for cooperation. 06.08.2009, Hafen City University Hamburg, Hamburg, Germany, contribution to research seminar entitled by "Public Participation Research Meeting".
  Short-Term Visits
  • DROBNE, Samo (2017). Savitribai Phule Pune University, Department of Geography, Pune, India, 01.02.2017.
  • DROBNE, Samo (2016). Iowa State University, College of Design, Community and Regional Planning Department, Ames, Iowa, 24.10.–02.11.2016, Bilateral Project SI-USA.
  • DROBNE, Samo (2016). Chinese Academy of Sciences, Institute of Urban Environment, Xiamen, Xiamen, China, 30.08.2016.
  • DROBNE, Samo (2016). Xiamen University, College of the Environment and Ecology, Xiamen, China, 21.08.–02.09.2016.
  • DROBNE, Samo (2015). Chinese Academy of Sciences, Institute of Urban Environment, Xiamen, Xiamen, China, 16.06.2015.
  • DROBNE, Samo (2015). Xiamen University, College of the Environment and Ecology, Xiamen, China, 29.05.–17.06.2015.
  • DROBNE, Samo (2015). Universidad Politechnica de Cartagena, Departamento de Economia de la Empresa, Cartagena, Spain, 21.02.–03.03.2015, Teaching staff mobility - STA Erasmus 2014/2015.
  • DROBNE, Samo (2014). Universidad Politechnica de Cartagena, Departamento de Economia de la Empresa, Cartagena, Spain, 04.–13.06.2014, Teaching staff mobility - STA Erasmus 2013/2014.