Dušan Žagar

 

Dušan Žagar   

Izredni profesor za področje Mehanika tekočin

UL FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo

Hajdrihova 28, soba 36
Tel.: (01) 42 54 052 (int. 214)
Fax.: (01) 25 19 897
E-mail: dusan.zagar@fgg.uni-lj.si

 

 

Zadolžitve:

Namestnik predstojnika Katedre za mehaniko tekočin

Namestnik predstojnika Vodnogospodarskega inštituta

Odgovorni urednik revije Acta hydrotechnica

Član vodstva Evropske sekcije International Association for Hydro-Environment Engineering and Reasearch (IAHR)

Član slovenskega društva za hidravlične raziskave (SDHR)

 

Biografija:

1989     Diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

1989-1994     Projektant, Cestno podjetje Celje

1994     Magistriral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

1995-1999     Mladi raziskovalec, in raziskovalec stažist na UL FGG

1997-2004     Asistent za področje Mehanika tekočin na UL FGG

1999     Doktoriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

2004-2014     Docent za področje Mehanika tekočin na UL FGG

2014-danes     Izredni profesor za področje Mehanika tekočin na UL FGG

 

 

Nagrade in priznanja:

Bronasta plaketa UL FGG ob 90. Letnici Univerze v Ljubljani, 2009

Priznanje za pedagoga leta 2006

Priznanje za pedagoga leta 2007

Priznanje za pedagoga leta 2008

Priznanje za pedagoga leta 2009

Priznanje za pedagoga leta 2010

Priznanje za pedagoga leta 2011

Priznanje za pedagoga leta 2013

Priznanje za pedagoga leta 2014

Priznanje za pedagoga leta 2015

Priznanje za pedagoga leta 2016

Priznanje za pedagoga leta 2017

Priznanje za pedagoga leta 2018

 

Pomembnejše publikacije:

LEŠEK, Anja, ŽAGAR, Dušan. Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja bakterij Escherichia coli v morju = Use of the particle tracking method for modeling the transport and deceasing of Escherichia coli in the sea. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551, 2018, letn. 31, št. 55, str. 119-142, 10.15292/acta.hydro.2018.08.

TOMAŽIČ, Špela, LIČER, Matjaž, ŽAGAR, Dušan. Numerical modelling of mercury evasion in a two-layered Adriatic sea using a coupled atmosphere-ocean model. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2018, letn. 315, št. okt., str. 1164-1173, 10.1016/j.marpolbul.2018.08.064.

ZHU, Senlin, ZHANG, Zhonglong, ŽAGAR, Dušan. Mercury transport and fate models in aquatic systems - a review and synthesis. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, okt. 2018, letn. 639, str. 538-549, 10.1016/j.scitotenv.2018.04.397.

SOCZKA-MANDAC, Rok, ŽAGAR, Dušan. Spatial distribution of suspended solids during short-term high river discharge in the Bay of Koper, northern Adriatic Sea. Mediterranean Marine Science, ISSN 1108-393X, 2018, letn. 19, št. 1, str. 1-13, http://dx.doi.org/10.12681/mms.2141.

KORENIKA, Romina, ŽAGAR, Dušan. Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo = Oil spill stranding processes at the sea shore. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ISSN 0353-085X, 2016, št. 30, str. 219-225, http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2016/219-225.pdf.

KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, OGRINC, Nives, FAJON, Vesna, ŽAGAR, Dušan, COSSA, Daniel, SPROVIERI, Francesca, PIRRONE, Nicola. Mercury speciation in the Adriatic Sea. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2015, vol. 96, vol. 1/2, str. 136-148, doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.037.

ŽAGAR, Dušan, SIRNIK, Nataša, ČETINA, Matjaž, HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, HEDGECOCK, Ian M., CINNIRELLA, Sergio, DE SIMONE, Francesco, GENCARELLI, Christian N., PIRRONE, Nicola. Mercury in the Mediterranean. Part 2, Processes and mass balance. V: 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 23-27 September, 2012, Rome, Italy, (Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344, vol. 21, no. 6, 2014). Heidelberg: Springer. 2014, letn. 21, št. 6, str. 4081-4094, doi: 10.1007/s11356-013-2055-5.

SOCZKA-MANDAC, Rok, BOGUNOVIĆ, Branko, ŽAGAR, Dušan, FAGANELI, Jadran. Riverine impact on the thermohaline properties, turbidity and suspended solids in a shallow bay (Bay of Koper, northern Adriatic Sea). Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2014, letn. 55, št. 2, str. 195 - 212. http://jadran.izor.hr/acta/pdf/55_2_pdf/55_2_6.pdf.

OSTANEK JURINA, Tadej, ŠOŠKO, Helena, ŽAGAR, Dušan. Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij = Comparison of trajectory and concentration methods in oil spill modelling at sea. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2014, 27, [št.] 46, str. 43-56, ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a46to.pdf.

DŽEBO, Elvira, ŽAGAR, Dušan, KRZYK, Mario, ČETINA, Matjaž, PETKOVŠEK, Gregor. Different ways of defining wall shear in smoothed particle hydrodynamics simulations of a dam-break wave. Journal of hydraulic research, ISSN 0022-1686, 2014, letn.52, št. 4, str.453-464, doi: 10.1080/00221686.2013.879611.

MASLO, Aljaž, PANJAN, Jože, ŽAGAR, Dušan. Large-scale oil spill simulation using the lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, jul. 2014, letn. 84, št. 1-2, str. 225-235, doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.05.008.

ŽAGAR, Dušan, DŽEBO, Elvira, PETKOVŠEK, Gregor. Comparison of models MIKE3 and PCFLOW3D: hydrodynamic simulations in the gulf of Trieste = Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2013, 26, [št.] 45, str. 117-133, ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a45dz.pdf.

RAMŠAK, Vanja, MALAČIČ, Vlado, LIČER, Matjaž, KOTNIK, Jože, HORVAT, Milena, ŽAGAR, Dušan. High-resolution pollutant dispersion modelling in contaminated coastal sites. Environmental research : multidisciplinary journal of environmental sciences, ecology, and public health, ISSN 0013-9351, avg. 2013, št. 125, str. 103-112, doi: 10.1016/j.envres.2012.12.013.

BRATKIČ, Arne, OGRINC, Nives, KOTNIK, Jože, FAGANELI, Jadran, ŽAGAR, Dušan, YANO, Shinichiro, TADA, Akihide, HORVAT, Milena. Mercury speciation driven by seasonal changes in a contaminated estuarine environment. V: International Workshop on Mercury in contaminated sites: characterization , impacts and remediation, 10-14 October, 2010, Piran, Slovenia, (Environmental research, ISSN 0013-9351, vol. 125, 2013). New York: Academic Press. 2013, vol. 125, 2013, str. 171-178, doi: 10.1016/j.envres.2013.01.004.

DŽEBO, Elvira, ŽAGAR, Dušan, ČETINA, Matjaž, PETKOVŠEK, Gregor. Reducing the computational time of the SPH method with a coupled 2-D/3-D approach. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, Oct. 2013, vol. 59, no. 10, str. 575-584, SI 115, http://www.sv-jme.eu/data/upload/2013, doi: 10.5545/sv-jme.2013.944.

SIRNIK, Nataša, VILHAR, Gregor, ŠIRCA, Andrej, RAJAR, Rudolf, ŽAGAR, Dušan, ČETINA, Matjaž. SIPOREK: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi = SIPOREK: a computer program for simulating spills of hazardous chemicals in natural watercourses. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2012, 25, [št.] 43, str. 117-127, ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a43ns.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4965.

KEENAN, Helen, HORVAT, Milena, KOCMAN, David, OGRINC, Nives, ŽAGAR, Dušan, et al.. Mercury in the aquatic environment : sources, releases, transport and monitoring. Geneva: GESAMP, 2011. 114 str.

PETKOVŠEK, Gregor, DŽEBO, Elvira, ČETINA, Matjaž, ŽAGAR, Dušan. Application of Non-Discrete Boundaries with Friction to Smoothed Particle Hydrodynamics. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2010, letn. 56, št. 5, str. 307-315. [

MASSOUDIEH, Arash, ŽAGAR, Dušan, GREEN, Peter G., CABRERA-TOLEDO, Carlos, HORVAT, Milena, GINN, Timothy R., BARKOUKI, Tammer, WEATHERS, Tess, BOMBARDELLI, Fabian A. Modeling mercury fate and transport in aquatic systems. V: MIHAILOVIC, Dragutin T. (ur.), GUALTIERI, Carlo (ur.). Advances in environmental fluid mechanics. Singapore [etc.]. cop. 2010, str. 275-308.

ŽAGAR, Dušan, ČETINA, Matjaž, RAJAR, Rudolf, PERKOVIČ, Marko, DIMC, Franc. Določanje višine valov zaradi manjših plovil in vetra ter možne erozije bregov na jezerih = Determination of the height and length of waves caused by smaller boats and wind, and possible erosion of lake shores. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ISSN 0017-2774. [Tiskana izd.], 2008, let. 57, št. 10, str. 279-286.

ŽAGAR, Dušan, PETKOVŠEK, Gregor, RAJAR, Rudolf, SIRNIK, Nataša, HORVAT, Milena, VOUDOURI, Antigoni, KALLOS, George B., ČETINA, Matjaž. Modelling of mercury transport and transformation in the water compartment of the Mediterranean Sea. Marine Chemistry, ISSN 0304-4203. [Print ed.], 2007, issue 1, vol. 107, str. 64-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2007.02.007

RAJAR, Rudolf, ČETINA, Matjaž, HORVAT, Milena, ŽAGAR, Dušan. Mass balance of mercury in the Mediterranean sea. Marine Chemistry, ISSN 0304-4203. [Print ed.], 2007, vol. 107, no. 1, str. 89-102.

ŽAGAR, Dušan, KNAP, Ana, WARWICK, John J., RAJAR, Rudolf, HORVAT, Milena, ČETINA, Matjaž. Modelling of mercury transport and transformation processes in the Idrijca and Soča river system. V: MUNTHE, John (ur.), OGRINC, Nives (ur.), KOTNIK, Jože (ur.). 7th International Conference on Mercury as a Global Pollutant : ICMGP, Ljubljana, Slovenija, 27 June - 2 July 2004, (Science of the total environment, ISSN 0048-9697, Vol. 368). Amsterdam: Elsevier. 2006, vol. 368, str. 143-163

MIKOŠ, Matjaž, FAZARINC, Rok, MAJES, Bojan, RAJAR, Rudolf, ŽAGAR, Dušan, KRZYK, Mario, HOJNIK, Tomaž, ČETINA, Matjaž. Numerical Simulation of Debris Flows Triggered from the Strug Rock Fall Source Area, W Slovenia. Natural hazards and earth system sciences, ISSN 1561-8633, 2006, vol. 6, no. 2, str. 261-270.

KOTNIK, Jože, ŽAGAR, Dušan, RAJAR, Rudolf, HORVAT, Milena. Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru. Del 2, Modeliranje in preverjanje modela = Modelling of hydrodynamics and mercury transport in lake Velenje. Part 2, Modelling and model verification. Acta hydrotechnica, ISSN 1581-0267. [Spletna izd.], 2004, let. 22, št. 37, str. 77-93. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a37jk.pdf.

RAJAR, Rudolf, ŽAGAR, Dušan, ČETINA, Matjaž, AKAGI, Hirokatsu, YANO, Shinichiro, TOMIYASU, Takashi, HORVAT, Milena. Application of three-dimensional mercury cycling model to coastal seas. Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2004, letn. 171, št. 1/2, str. 139-155, .

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ, Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Critical reviews in analytical chemistry, ISSN 1040-8347, 2003, vol. 33, str. 291-296.

ŽAGAR, Dušan, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, HORVAT, Milena, ČETINA, Matjaž. Dolgotrajna 3D simulacija transporta in disperzije živega srebra v Tržaškem zalivu = Long-term 3D simulation of the transport and dispersion of mercury in the Gulf of Trieste. Acta hydrotechnica, ISSN 0352-3551. [Tiskana izd.], 2001, vol. 19, št. 30, str. 25-43. http://www.ksh.fgg.uni-lj.si/KSH/acta/index.htm.

RAJAR, Rudolf, ŽAGAR, Dušan, ŠIRCA, Andrej, HORVAT, Milena. Three-dimensional modelling of mercury cycling in the Gulf of Trieste. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2000, vol. 260, str. 109-123.

ŠIRCA, Andrej, HORVAT, Milena, RAJAR, Rudolf, COVELLI, Stefano, ŽAGAR, Dušan, FAGANELI, Jadran. Estimation of mercury mass balance in the Gulf of Trieste. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 1999, vol. 40, no. 2, str. 75-85.

HORVAT, Milena, COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, ŽAGAR, Dušan. Mercury in contaminated coastal environments; a case study : the Gulf of Trieste. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 1999, vol. 237/238, str. 43-56.