Slovensko geotehniško društvo

Ustanovljeno je bilo 10. julija 1992 v Ljubljani.

Združuje strokovnjake s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike. Zato društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira članstvo o strokovnih dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije.

Društvo je včlanjeno v mednarodna društva za mehaniko tal in geotehniko (ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG).

[O društvu] [Aktivnosti] [Novice] [Povezave] [USTANOVNA SKUPŠČINA]
[5. posvetovanje in 9. Šukljetov dan
]
[zadnji popravek 12.05.2008]